Skip to main content

Initiatiefnemers

Woningcorporaties De Key Eigen Haard en de gemeente Amsterdam zijn de initiatiefnemers van dit bijzondere woonproject.

De Key

Woonstichting De Key is een woningcorporatie met ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. De koers ‘Ruimte voor beweging’ geeft richting aan de keuzes die De Key maakt. Daarin staat centraal dat De Key bijdraagt aan de dynamiek van de stad, door binnen en net buiten de Amsterdamse ring A10 mensen de kans te bieden om hun eerste stappen te zetten op de woningmarkt.

Eigen Haard

Wij verhuren 55.000 woningen voor een betaalbare huur. We willen dit aantal de komende jaren uitbreiden. In 2020 is minimaal 90 procent van de woningen sociale huur. De rest verhuren we in het middensegment. Dertig procent van onze vrijkomende sociale huurwoningen heeft een huur lager dan € 478,-. Van onze woningen gaat 75 procent naar mensen die recht hebben op huurtoeslag. We reserveren ook woningen voor de groep die daar net boven zit. Onze middensegmentwoningen gaan naar middeninkomens die op de vrije markt in onze regio geen kans maken.

Gemeente Amsterdam

Veel mensen willen in Amsterdam wonen. Dit zorgt voor druk op de woningmarkt. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende woningen zijn, worden er naast de reguliere (sociale) huur- en koopwoningen ook extra, tijdelijke woningen gebouwd, zoals Startblok Elzenhagen.

onze partners