Skip to main content

Wat is het Startblok

Op het voormalig sportpark Elzenhagen in Amsterdam-Noord hebben de Gemeente Amsterdam, woningcorporatie De Key en woningcorporatie Eigen Haard Startblok Elzenhagen ontwikkeld. Ten zuiden van het J.H. Hisgenpad is er plek voor 540 jongeren, waarvan de helft Nederlandse jongeren en de andere helft jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders). Samen bouwen zij op deze plek aan hun toekomst.

Een goede start voor iedereen

Het doel van Startblok is niet alleen het huisvesten van jongeren. Het is vooral het geven van een goede start aan alle bewoners: of het nu jongeren zijn uit Nederland of jongeren die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Het Startblok biedt jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden een springplank het ‘echte leven’ in en helpt de bewoner die net in Nederland is aangekomen juist snel de weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.

 Voor wie?
Word bewoner